Oddelek za filozofijo FF UM in DAF vabita
na predavanje
Toneta Strake Vrhovnika, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo:

Zapiranje samomorilcev v psihiatriji. Etični premisleki

 

 

Predavanje bo v sredo 15. maja 2019 ob 18.00 v predavalnici 2.9.

Prisrčno vabljeni!
Izvleček

Po veljavni zakonodaji človeka, ki preživi samomor, prostovoljno ali neprostovoljno pridržijo na psihiatriji ter ga po presoji osebja tudi zdravijo. Vprašanje je, ali je človeku z zdravstveno intervencijo moč povrniti smisel, kako bi se na to odzvale različne etične tradicije (deontologija, utilitarizem, etika nege, bioetika) in kakšna naj bodo priporočila filozofije medicini? Kaj povrniti, če smisla sploh ni več, če drži Galimbertijeva teza, da je projekt razsvetljenstva, ki je namesto vere postavil razum, res nepovratno dokončan? In kaj vračati, če v večini sveta, tudi v Sloveniji, veljajo podatki, da več kot polovica tako zdravljenih oseb v dveh letih samomor uspešno dokonča?