Strnjena filozofija

Rubrika strnjena filozofija se zgleduje po projektih kot so 1000wordphilosophy in Squashed Philosophers. S strnjeno filozofijo želimo v slovenski prostor vnesti idejo filozofije za vsakogar. Z kvalitetnimi in kratkimi prispevki, ki zmorejo bralcu posredovati zgoščen smisel o neki kompleksni filozofski ideji, želimo zmanjšati razkorak med filozofi in ne-filozofi ter med filozofi različnih disciplin. 

Za vprašanje in možnost sodelovanja pri strnjeni filozofiji (eseji, orodja, zgodovina) pišite na alen.lipus1@um.si.

Navodilo avtorjem

Eseji

Orodja za filozofe

Kratek pregled zgodovine analitične filozofije