[Aktualno] EVTANAZIJA: za in proti

 

Revija Analiza 2/2018: str. 59–72

Friderik Klampfer: 10 TRDOVRATNIH EVTANAZIJSKIH MITOV

Strokovne in laične razprave o morebitni uzakonitvi evtanazije so tako pri nas kot v tujini že v izhodišču žolčne in čustveno pregrete, dodatno pa jih obremenjujejo še številni nesporazumi, zgrešena pojmovanja, zmotne predstave, izkrivljanja dejstev in celo zavestne manipulacije s podatki. V pričujočem prispevku identificiram in po vrsti razblinim deset takih ‘mitov’, neresnic oz. neutemeljenih pomislekov v zvezi z zakonsko pravico do smrti, od takih, ki zadevajo pojem in pojavne oblike ‘spokojne smrti’, do onih, ki se tičejo narave, razsežnosti in morebitnih posledic trenutnih in prihodnjih evtanazijskih praks.

Ključne besede: evtanazija, samomor/umiranje z zdravnikovo pomočjo, paliativna oskrba, dostojanstvo, autonomy, medicinska etika, evtanazijska zakonodaja

Povezava do članka

 

Revija Analiza 2/2017: str. 5–20

Valentina Hribar Sorčan: ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO V ČASU UMIRANJA IN PRAVICA DO SMRTI

Človekovo dostojanstvo v času umiranja pomeni, da je bolnik, ki se zaveda samega sebe, oseba in ima zato pravico, da se sam odloča o svojem lastnem življenju in smrti. Pravica do smrti bi morala biti temeljna človekova pravica; spoštovanje dostojanstva, se pravi avtonomije in samoodločanja bolnika, pa filozofska, bioetična in pravna podlaga priznanju te pravice. Na ta način prispevek utemeljuje tudi pravico bolnika do svobodne izbire načina smrti, pri čemer izpostavi prostovoljno aktivno evtanazijo in pomoč pri samomoru. Pri tem utemeljuje nerazumnost njune opredelitve kot uboja, glede na to, da pacient sam privoli vanju.

Ključne besede: bioetika, človekovo dostojanstvo, smrt, pravica do smrti, prostovoljna aktivna evtanazija, pomoč pri samomoru, paliativna oskrbaž

Povezava do članka

 

Revija Analiza 2/2018: str. 35–58

Borut Ošlaj: EVTANAZIJA – KRITIČNE PRIPOMBE IN PREDLOGI

V uvodu študije bo v povezavi s problemom evtanazije na kratko predstavljen in ovrednoten spremenjen značaj določenega dela sodobne filozofije. V nadaljevanju bo sledilo kritično soočenje z aktualnim primerom argumentacije pro-evtanazija. V drugem delu študije bo najprej govora o dveh spornih in še vedno prevladujočih odgovorih na vprašanje, kako se odzvati na problem dolgotrajnega, nesmiselnega umiranja. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri vidiki in širši družbeni učinki, ki bi jih s seboj lahko prinesla pravna dopustnost evtanazije. Zadnji del prinaša kratko predstavitev novega predloga t. i. tretje poti.

Ključne besede: evtanazija, filozofija, pomoč pri umiranju, tretja pot

Povezava do članka