Pozivi za prispevke

Filozofski, družbeni in etični vidiki sodobnih kognitivnih tehnologij

Urednika: Olga Markič in Toma Strle

Z napredkom naravoslovnih znanosti (predvsem biologije in nevroznanosti) in tehnike (predvsem računalništva) se v zadnjih desetletjih pojavljajo nove tehnologije in načini spreminjanja kognicije (tako v kontekstu terapije kot spodbujanja), ki posegajo v človeške možgane, omogočajo pa tudi razširjanje / dopolnjevanje človekove kognicije z novimi pametnimi orodji. Med nevrotehnologijami so to nova farmakološka sredstva, različni načini možganske stimulacije (npr. transkranialna magnetna stimulacija, globoka možganska stimulacija), možganski vsadki, nevrokirurgija, ipd., med orodji umetne inteligence pa roboti, avtonomni sistemi, avtonomna orožja, kot tudi programi, ki jih uporabljamo kot pomoč pri kognitivnih nalogah. Čeprav so različne strategije in prakse spreminjanja in spodbujanja kognitivnih funkcij v uporabi že tisočletja (npr. izobraževanje, mentalni trening, tradicionalni fiziološki spodbujevalci, idr.), je tematski sklop posvečen družbenim, etičnim in filozofskim izzivom ter potencialnim implikacijam uporabe sodobnih nevrotehnologij in umetne inteligence. Doborodošli so vsi prispevki, ki z različnih perspektiv prevprašujejo to področje.

Nekaj predlaganih tem:

  • vključevanje uporabe nevrotehnologij in umetne inteligence v obstoječe družbene strukture in potencialne spremembe, ki jih uporaba prinaša;
  • implikacije uporabe nevrotehnologij in umetne inteligence za pojmovanje sebstva/osebe, avtonomije, zasebnosti, moralne odgovornosti, svobode;
  • (ne)upravičenost uporabe nevrotehnologij – razlikovanje med terapijo in spodbujanjem, vprašanje prisilne uporabe v delovnem okolju in izobraževanju, (ne)enakost dostopa za vse;
  • etična vprašanja ob uporabi robotov, avtonomnih sistemov in avtonomnega orožja;
  • filozofska in etična vprašanja o morebitni zavesti v umetnih sistemih;
  • singularnost, superinteligenca in prihodnost človeka;
  • vprašanja in različni vidiki transhumanizma.

V tematski številki Analize vabimo avtorje, da pošljejo prispevka, ki se dotikajo filozofskih, družbenih in etičnih vidikov sodobnih kognitivnih tehnologij – nevrotehnologij in umetne inteligence.

Prispevki
Navodila za oblikovanje prispevkov in navajanje virov so dostopna na spletni strani revije Analiza (http://www.drustvo-daf.si/analiza/navodila-avtorjem/). Prispevki naj bodo dolgi približno eno in pol avtorsko polo (45000 znakov s presledki). Prispevke pošljite na elektronski naslov olga.markic@guest.arnes.si.

Roki za oddajo
Oddaja prispevkov v recenzijo: 20. 11. 2017

Predvideni izid tematskega bloka: december 2017