Včlanitev

Redna članica/član Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF) je lahko posameznica/posameznik, ki sprejme pravila DAF in plačuje članarino.

Za včlanitev v društvo je potrebno pristopno izjavi poslati na sedež društva ali na e-naslov društva info@drustvo-daf.si ali na alen.lipus1@um.si.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

DAF zagotavlja, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

.DAF pristopna izjava