Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti vljudno vabita na strokovni posvet in simpozij z naslovom
 
KDO JE DOBRA UČITELJICA IN DOBER UČITELJ FILOZOFIJE?
 
Posvet in simpozij bo potekal v petek, 20. aprila 2018,
od 10.00 ure dalje na Filozofski fakulteti v Mariboru
(Koroška 160, pritličje, predavalnica 0.3)
 
Program:
 
10.00-10.20 Bojan Borstner: Zakaj (ni)sem dober učitelj filozofije?
 
10.20-10.40 Marjan Šimenc: Dve koncepciji dobrega učitelja
 
10.40-11.00 Rudi Kotnik: Pričakovanja in kurikul
 
11.00-11.15 Odmor
 
11.15-11.35 Tatjana Rozman: Smo učitelji filozofije sodobni sofisti?
 
11.35-11.55 Boris Vezjak: Tri pozicije učitelja filozofije v razredu: nevtralizem, subjektivizem in solipsizem
 
12.15-12.35 Andrej Adam: Učitelj in prenašanje vednosti
 
12.35-12.45 Odmor
 
12.45-13.05 Miha Andrič: Pedagoški eros: med »subjektom, za katerega se predpostavlja, da ve« in »sokratsko nevednostjo«

13.05-13.25 Tomaž Grušovnik: Relevantnost Platonove Prispodobe o votlini za poučevanje v 21. stoletju
 
13.25-14.00 Zaključna razprava
 
Vljudno vabljeni!