Navodilo avtorjem

Prispevke oddajte po elektronski pošti (info@drustvo-daf.si ali alen.lipus1@um.si). Besedilo naj ne presega tisoč besed. Prispevki naj bodo notranje razčlenjeni, torej razdeljeni na razdelke, in opremljeni – če je mogoče – z mednaslovi.

Reference se pišejo v besedilu (»author-date« sistem). Oblikovanje mora biti takole: (avtorjev priimek, letnica: str. ali pogl.); na primer (Davidson, 1967: 312) ali (Blackburn, 1988: III). Na koncu prispevka morate priložiti popoln, po abecednem redu urejen bibliografski opis citiranih virov (Literatura). Primer takih opisov:

Davidson, D. (1967). »Truth and Meaning«. Synthese, 17, str. 304–323.

Davidson, D. (1984). Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Oxford University Press.

Davidson, D. (1984). »Truth to the Facts«. V Davidson, D., Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Oxford University Press, str. 37–54.

Davidson, D. (1997). »Radical Interpretation.« V Baillie, J. (ur.), Contemporary Analytic Philosophy, New Jersey: Prentice Hall, str. 383–393.

Pod črto navajajte samo opombe. V besedilu je treba opombe označiti z dvignjenimi indeksi1. Ne uporabljajte opomb za navedbo reference.